System "Intermodal" dla Terminalu Portowego Świnoujście

Automatyzacja obsługi Terminalu usprawniająca logistykę i zarządzanie ruchem oraz procesy przekładające się na jakość usług.

O projekcie

Nowoczesny Terminal Promowy Świnoujście (TPŚ) - kluczowy punkt tranzytowy łączący różne regiony - podjął inicjatywę stworzenia zaawansowanego systemu usprawniającego obsługę transportu intermodalnego. Projekt ukierunkowany na obsługę ruchu samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep drogowych, kontenerów oraz składów kolejowych, stanowi istotne narzędzie w nowoczesnym zarządzaniu ruchem i logistyką terminalu. Dzięki temu systemowi, TPŚ może zaoferować lepszą jakość usług, co przekłada się na zwiększone zadowolenie klientów.

W ramach naszego projektu skupiliśmy się na opracowaniu efektywnych mechanizmów zarządzania harmonogramem postoju promów. Nasz system nie tylko umożliwia rejestrację i obsługę biletów oraz zleceń transportowych, ale także integruje się z urządzeniami zewnętrznymi - kioskami, szlabanami, tablicami informacyjnymi i photoshooters. Te elementy są niezbędne do regulacji i monitorowania ruchu na terenie TPŚ. Ponadto system oferuje funkcje generowania raportów oraz zarządzania użytkownikami, współpracując jednocześnie z systemami armatorów

Usługi

 • Web Development
 • API Development
 • Custom Software
 • DevOps Services
 • Architektura Mikroserwisów

W 2022 roku TPŚ obsłużył:

 • 3387 promów i statków
 • 516 tys. samochodów i naczep
 • 271 tys. samochodów osobowych
 • 1,1 mln osób

Czas trwania

 • 2021 - 2023

Opinia na Clutch

 • 5/5

O kliencie

Budimex Sp. z o.o., generalny wykonawca budowy TPŚ,  to jedna z największych grup w branży budowlanej w Polsce. Oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

logo budimex

Największe wyzwania

 • Rozbudowa systemu planowania logistycznego. Terminal stanął przed wyzwaniem stworzenia zaawansowanego narzędzia umożliwiającego planowanie tygodniowych harmonogramów postojów promów. Narzędzie miało zapewnić definicję etapów postoju i szczegółowe informacje o podróży, co znacznie ulepszyłoby efektywność logistyczną.
 • Integracja z nowoczesnymi systemami zarządzania ruchem. Istotnym wyzwaniem była integracja z systemem Photoshootera, która miała na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem pojazdów w obszarze portowym. Kluczowe znaczenie miała tu automatyczna identyfikacja pojazdów i weryfikacja ich zgodności z planami transportowymi.
 • Unowocześnienie narzędzi zarządzania ładunkami. Terminal dążył do opracowania mobilnej wersji systemu Intermodal, umożliwiającej pracownikom szybką weryfikację statusów zleceń oraz efektywne dokumentowanie stanu ładunków w czasie rzeczywistym. Cel to zwiększenie efektywności pracy w terenie i precyzji danych.
 • Stworzenie zaawansowanego systemu ewidencji biletów i zleceń. Kolejnym wyzwaniem był rozwój systemu ewidencji biletów i zleceń, który umożliwiłby automatyczną rejestrację tych dokumentów i zapewnił pracownikom portu dostęp do danych niezbędnych do usprawnienia zarządzania pracą portową.
 • Automatyzacja procesów terminalowych. Zidentyfikowano potrzebę stworzenia systemu, który automatyzowałby pracę szlabanów, bram, tablic, co jest kluczowe dla usprawnienia procesów zarządzania terminalem.
 • Optymalizacja zarządzania ruchem w obszarze portowym. Ważnym zadaniem było zapewnienie płynnego i efektywnego przepływu ruchu w obszarze portowym, co wymagało precyzyjnego kierowania ruchem pojazdów i bieżącego dostosowywania komunikatów do aktualnych potrzeb i harmonogramów.
 • Stworzenie cennika. Wyzwaniem było również stworzenie efektywnego systemu do wyliczania kosztów postoju ładunku, który umożliwiłby integrację tych danych z systemami raportowania, służącymi do wystawiania dokładnych i aktualnych faktur dla klientów.

Nasze rozwiązania

 • Architektura systemu Intermodal - zaprojektowanie systemu w sposób modularny, co umożliwia łatwą rozbudowę i modyfikację w przyszłości zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • System zarządzania harmonogramami - zaimplementowaliśmy interfejs użytkownika oraz część serwerową. Umożliwiają one łatwe dodawanie, edycję i monitorowanie harmonogramu postojów promów. Wykorzystaliśmy najnowsze technologie informatyczne do zapewnienia szybkiego dostępu do informacji oraz skalowalności systemu w miarę rosnących potrzeb TPŚ.
 • System ewidencji biletów oraz zleceń - zaimplementowaliśmy system, który pozwala na autoryzację biletów i zleceń w czasie rzeczywistym, za pomocą zintegrowanych systemów kiosków (skanery, szlabany, bramy, tablice). Dzięki temu proces wjazdu i wyjazdu z terenu TPŚ stał się bardziej płynny, co przyczyniło się do zwiększenia płynności ruchu. Ponadto udostępniliśmy API pozwalające armatorom na rejestrację biletów i zleceń, a także zapewniliśmy pracownikom portu wgląd do danych zarejestrowanych w systemie.
 • Integracja z systemem Photoshootera - Stworzyliśmy API, które pozwala na szybkie przesyłanie danych między systemami oraz implementację mechanizmów alertów w przypadku nieprawidłowości.
 • System zarządzania tablicami - stworzyliśmy zaawansowany mechanizm zarządzania treściami wyświetlanymi na tablicach. Umożliwia on automatyczne adaptowanie się do zmieniającego się harmonogramu oraz sytuacji na terenie TPŚ.
 • Cennik za pobyt ładunku - zautomatyzowany został proces wyliczania kosztów postoju ładunku na parkingach portu

Jakich technologii użyliśmy?

Java
logo spring boot
logo keycloak
logo kafka
logo kubernetes
logo typescript
logo docker
logo postgreSQL
Grafana
logo redis
logo victioria metrics
logo fluentbit
logo elastic search
logo minio
logo kibana

Porozmawiajmy

Przekonaj się, jak możemy wspólnie zamienić Twoj projekt w sukces biznesowy.

Dziękujemy za kontakt. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Coś poszło nie tak. Wypełnij formularz jeszcze raz lub skontaktuj się z nami inaczej: tel: +48 56 300 02 36  email: office@ecom.software
Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu ułatwienia nawigacji po stronie, analizy korzystania ze strony oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.